madarek--zanjiree

مدارک و مجوزهای قانونی مورد نیاز برای راه اندازی فروشگاه زنجیره ای

یکی از سوالات متداول موسسان فروشگاه های زنجیره ای این است که قوانین و مدارک مورد نیاز راه اندازی فروشگاه زنجیره ای چیست و از همین رو ما در این مقاله علاوه بر پاسخ به این سوال به شما یک نرم افزار حسابداری مخصوص فروشگاه زنجیره ای نیز معرفی می کنیم چون بعد از تامین کالا و نیرو اولین چیزی که قبل از افتتاح فروشگاه های خود به آن نیاز دارید یک نرم افزار حسابدرای است تا بتوانید به کمک آن، از همان روز اول به تمامی امور مالی و مدیریتی شعب خود مسلط شده و دغدغه تصمیم گیری به موقع و صحیح را نداشته باشید…

و اما برای پاسخ به سوال متداول موسسان، ما در ابتدا یک چک لیست از مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کسب و کار به شما ارائه خواهیم کرد و سپس به قوانینی که مختص فروشگاه زنجیره ای است می پردازیم پس همچنان همراه ما باشید…

 

چک لیست مدارک جهت صدور پروانه کسب فروشگاه زنجیره ای

– ثبت نام در سایت اصناف ایرانیان http://iranianasnaf.ir

– درخواست کتبی صدور پروانه کسب و معرفی شعبات

– تکمیل فرم اطلاعات متقاضیان پروانه کسب (برنامه توسعه)

– تکمیل فرم های اکسل مشخصات متقاضیان (فرم پلیس اماکن) این فرم باید بصورت فایل ارائه گردد.

– کپی برابر اصل شده گواهی ثبت برند و ثبت لوگو

– گواهی آموزش پیش نیاز احکام صنفی

– پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک دانشگاهی مرتبط برای صنوف مشمول تبصره ماده 13 ق.ن.ص

– کدرهگیری پیش ثبت نام شماره اقتصادی (پیش نیاز اخذ استعلام مالیات در سامانه اصناف ایرانیان)

– کپی برابر اصل شده اساسنامه شرکت

– کپی برابر اصل شده آگهی ثبتی و روزنامه رسمی تأسیس

– کپی برابر اصل شده آگهی ها و روزنامه رسمی تغییرات

– کپی برابر اصل شده تمامی صفحات شناسنامه متقاضی پروانه کسب

– کپی برابر اصل شده پشت و روی کارت ملی متقاضی پروانه کسب

– کپی برابر اصل شده پشت و روی کارت پایان خدمت/معافیت متقاضی پروانه کسب

– تصویر آخرین مدرک تحصیلی متقاضی پروانه کسب

– ارائه مصوبه هیئت مدیره مبنی بر صدور پروانه کسب به نام متقاضی

– کپی برابر اصل شده مدارک مالکیتی یا استیجاری دفتر مرکزی و شعب فروشگاهی و قراردادهای فرانچایز (درصورت فرانچایز بودن)

– استعلام کدپستی دفتر مرکزی و شعبات معرفی شده از سایت https://epostcode.post.ir

– نامه معرفی مدیران و مباشرین شعب به همراه مدارک شناسایی شامل (کپی برابر اصل شده تمامی صفحات شناسنامه، پشت و روی کارت ملی پشت و روی کارت پایان خدمت/معافیت مدیران شعب و مباشرین معرفی شده)

– ارائه کارت معاینه پزشکی/گواهی صلاحیت بهداشت شخصی متصدیان و کارکنان شعب (صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی)

– تأیید استعلام بهداشت شعب معرفی شده

– تأیید استعلام اماکن شعب معرفی شده

– فایل لوگوی با کیفیت فروشگاه و آدرس سایت مربوطه

– ارائه فایل لوکیشن شعبات

– تکمیل و ارسال اصل فرم قرارداد واگذاری مجوز بهرهبرداری علامت تجاری(برند)(درصورت نیاز)

– تکمیل و ارسال اصل فرم تعهد به گذراندن دوره آموزش احکام تجارت و کسب و کار توسط مباشران یا متصدیان شعب

– شماره پایانه دستگاه pos فروشگاه

 

قوانین مخصوص فروشگاه زنجیره ای و شعب

در ادامه به قوانین کسب و کار مربوط به فروشگاه های زنجیره ای اشاره خواهیم کرد:

ماده ۱- مطابق تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی و اجرای تبصره ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون موصوف با هدف تعیین ضوابط خاص رسته های شغلی تحت صلاحیت اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای زنجیره ای در خصوص آن دسته از واحدهای صنفی که تحت مدیریت متمرکز و نام تجاری واحد در حدود جغرافیایی در استان و بیشتر ایجاد شده، ضوابط خاص داخلی اتحادیه مذکور برای صدور و تمدید پروانه کسب به شرح ذیل تعیین می گردد.

 

ماده ۲- عناوین رسته های شغلی و کد آیسیک هر یک عبارت است از:

الف – انواع کالا و یا خدمات همگن با کد آیسیک ۵۲۱۱۱۵

ب- انواع کالا و یا خدمات غیر همگن با کد آیسیک ۵۲۱۱۱۶

ج- کالا یا خدمات (تک رسته) با کد آیسیک ۵۲۱۱۱۷

تبصره ۱- فرد صنفی جهت اخذ پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای زنجیره ای، مکلف به داشتن حداقل دو شعبه در دو استان می باشد. ضمنأ صدور پروانه کسب در رسته های زنجیره ای در سطوح شهرستانی و استانی با صلاحیت اتحادیه های صنفی شهرستانی و یا استانی با رعایت جری تشریفات قانونی توسط کمیسیون نظارت انجام می شود.

تبصره ۲- آن دسته از فروشگاههای زنجیره ای که به موجب ضوابط خاص داخلی سابق، از اتحادیه کشوری پروانه کسب دریافت نموده و مطابق این ضوابط از عضویت در اتحادیه کشوری خارج می گردند تا زمان ایجاد رسته های زنجیره ای شهرستانی با استانی توسط کمیسیون نظارت، تحت عضویت اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای زنجیره ای باقی خواهند ماند.

 

ماده ۳- حداقل مساحت مورد نیاز، کالا و خدمات قابل عرضه، به تفکیک رسته های شغلی :

۳-۱- حداقل مساحت مورد نیاز برای رسته های شغلی بند «الف» ماده «۲» این ضوابط در سطح عرضه ۱۵۰ متر مربع تعیین می گردد.

۳-۲ – حداقل مساحت مورد نیاز برای رسته های شغلی بند «ب» ماده «۲» این ضوابط در سطح عرضه ۴۰۰ متر مربع تعیین می گردد.

۳-۳ – حداقل مساحت مورد نیاز برای رستهی شغلی بند «ج» ماده «۲» این ضوابط در سطح عرضه ۸۰ متر مربع تعیین می گردد.

تبصره – چنانچه حداقل متراژ تعیین شده توسط کمیسیون نظات شهرستان بیش از مساحت تعیین شده در بند (۳-۳ ) این ماده باشد، اتحادیه کشوری در صدور پروانه کسب ملزم به رعایت مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان محل استقرار می باشد.

۳-۴- فروشگاههای دارای پروانه کسب در رسته های شغلی بند «الف» ماده «۲» این ضوابط، مکلف به عرضه کالا و یا خدمات مشابه یا همگن در تمامی شعب زنجیره ای می باشند. همچنین رسته شغلی بند «ج» ماده «۲» این ضوابط مکلف به عرضه یک نوع کالا یا خدمات در سطح فروشگاه های خود می باشند.

۳-۵ – فروشگاههای دارای پروانه کسب در رسته های شغلی بند «ب» ماده «۲» این ضوابط، مجاز به عرضه حداقل دو یا چند نوع کالا و یا خدمات متنوع در تمامی شعب زنجیره ای می باشد.

 

ماده ۴- اسباب و لوازم کار هر رسته شغلی از قبیل قفسه، میز کار، صندوق مکانیزه فروش، مدیریت واحد و نظام مالی متمرکز، انبار، سرد خانه و … متناسب با نوع و ماهیت فعالیت صنفی می باشد.

 

ماده ۵- تجهیزات ایمنی، بهداشتی و انتظامی هر رسته شغلی، از قبیل دوربین مدار بسته، تامین و تجهیز ایمنی و اطفای حریق برابر با ضوابط آتش نشانی، پارکینگ و … متناسب با نوع و ماهیت فعالیت صنفی می باشد.

 

ماده ۶- شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شرکت تولید کننده بوده و واحدهای تولیدی که مبادرت به عرضه محصولات تولید خود می نمایند، از شرط حداقل متراژ تعیین شده در این ضوابط مستثنی می باشند.

 

ماده ۷- هرگونه تفسیر اجرایی در خصوص این ضوابط بر عهده دبیرخانه هیأت عالی نظارت بوده می باشد.

 

ماده ۸- این فروشگاه ها مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور بالاخص قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند تولید، توزیع و فروش کالاها و ارایه خدمات را رعایت و از انجام اقدامات ضد رقابتی پرهیز نمایند.

 

ماده ۹- این ضوابط خاص در (۹) ماده و (۳) تبصره براساس پیشنهاد اتحادیه، توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تعیین و از تاریخ ابلاغ، جایگزین ضوابط خاص داخلی مصوب 24/11/1396 گردید و اتحادیه موصوف جهت صدور و تمدید پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد.

 

نحوه دریافت مجوز فروشگاه زنجیره ای از درگاه ملی مجوزها

در این بخش از مقاله برای شما یک راهنمای استفاده از پیشخوان مجوزهای کشور mojavez.ir را آماده کرده ایم که براحتی بتوانید مجوز فروشگاه زنجیره ای خود را از سایت درگاه ملی مجوز صنعت معدن تجارت بصورت الکترونیکی درخواست بدهید:

1- ورود به سامانه

ابتدا وارد سامانه ی mojavez.ir شوید.

نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و بر روی گزینه ی ورود کلیک نمایید.

 

2- ثبت اطلاعات

پس از ورود در سامانه از منوی سمت راست بر روی گزینه “ثبت و پیگیری مجوز” کلیک نمایید.

با کلیک بر روی گزینه ثبت و پیگیری مجوز پنجره ای باز شده که جهت ثبت نام می بایست بر روی گزینه ثبت درخواست مجوز کلیک نمایید.

 

پس از ورود، فیلدهای اطلاعاتی را به صورت زیر تکمیل نمایید:

دستگاه اجرایی: از لیست دستگاههای اجرایی “اتاق اصناف ایران” را انتخاب نمایید.

سازمان تابعه: در صورتی که متقاضی دریافت پروانه کسب ازاتحادیه های شهرستانی هستید عنوان سازمان تابعه را “اتاق اصناف استان” و در صورتیکه متقاضی دریافت پروانه کسب از اتحادیه های کشوری هستید این قسمت را خالی بگذارید.

موقعیت جغرافیایی: به منظور ارایه و بهره برداری از کسب و کار، مکان اخذ مجوز را با توجه به استان، شهرستان و شهر مورد نظر انتخاب نمایید.

نام مجوز: از لیست مجوزها عنوان مجوز “پروانه کسب” را انتخاب نمایید.

نوع پروانه کسب: نوع پروانه کسب به دو صورت عادی و ایثارگری امکان پذیر می باشد که در صورت انتخاب نوع ایثارگری، استعلام مورد نیاز از سازمان بنیاد شهید به صورت آنلاین دریافت می شود و در صورتی که پاسخ استعلام مثبت باشد امکان ثبت درخواست وجود دارد.

(لازم به ذکر است در صورتی که فرد، متقاضی درخواست تمدید و تغییر پروانه کسب باشد می بایست شناسه صنفی پروانه کسب خود را جهت انجام مراحل تمدید وارد نماید.)

نظام وظیفه: وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص نمایید.

وضعیت تاهل: وضعیت تاهل را انتخاب نمایید.

سرپرست خانواده: در صورتیکه سرپرست خانواده هستید گزینه “بله” در غیراینصورت گزینه “خیر” را انتخاب نمایید.

 

3- ثبت موقت

پس از تکمیل اطلاعات می بایست از طریق دو گزینه ی ثبت موقت و ثبت نهایی اقدام به ثبت اطلاعات وارد شده نمایید با فشردن گزینه ی ثبت نهایی امکان ویرایش اطلاعات دیگر وجود ندارد و صفحه شما به پرتال آن سازمان هدایت می شود اما با کلیک بر روی گزینه ثبت موقت، اطلاعات در کارتابل شما باقی می ماند و سمت سازمان ارسال نمی شود و در منوی ثبت و پیگیری مجوز قابل مشاهده می باشد.

 

4- ثبت نهایی

درصورتیکه از صحت اطلاعات ثبت شده اطمینان دارید با کلیک بر روی “ثبت نهایی” درخواست را مستقیما برای سازمان مربوطه ارسال نمایید.

جهت ارسال درخواست های ثبت موقت شده به سازمان (ثبت نهایی کردن درخواست) می بایست در منوی “ثبت و پیگیری مجوز”وارد شده و بر روی گزینه ی مدادی شکل موجود در درخواست کلیک کرده و پس از بررسی و اطمینان از صحیح بودن اطلاعات بر روی گزینه ثبت نهایی در پنجره جدید کلیک نمایید.

 

5- کد رهگیری

پس از ثبت نهایی شدن درخواست پیغام مبنی بر ثبت شدن درخواست به همراه کد رهگیری نمایش داده می شود. با کلیک بر روی گزینه تایید وارد مرحله بعد می گردد و همچنین کد رهگیری نیز از طریق پیامک به شماره همراه ثبت شده به هنگام ثبت نام ارسال می گردد.

نکته: چنانچه در روند ثبت نام، پس از ثبت نهایی اختلالی بوجود آمد می توانید ادامه روند ثبت نام خود را از طریق سامانه g4b در منوی ثبت و پیگیری مجوز با کلیک بر روی علامت (مشاهده) و از طریق لینک مشاهده جزئیات فرایند درخواست را تکمیل نمایید.

 

نرم افزار حسابداری مناسب برای راه اندازی سریع فروشگاه زنجیره ای

قبل از هر چیز اگر هنوز برای نحوه راه اندازی شعبات خود مشکل دارید حتما مقاله صفر تا صد نکات راه اندازی فروشگاه زنجیره ای بخوانید و پس دریافت نقشه راه از این مقاله پیشنهاد می کنیم برای فروشگاه های زنجیره ای خود از نرم افزار داده فا که یک نرم افزار حسابداری مختص فروشگاه زنجیره ای با هدف یکپارچه سازی شعب است استفاده نمایید و کافیست در خواست مشاوره خرید خود را از طریق صفحه اصلی سایت ثبت نمایید.

برچسب‌ها: بدون برچسب

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی نشان گذاری شده اند *