بدون نیاز به هیج سخت افزاری

حضور و غیاب پرسنل را آنلاین انجام دهید…

4324677-89

کاربری سریع و آسان

ثبت حضور با لوکیشن و مودم محل کار

امکان ثبت و تایید درخواست مرخصی

عدم نیاز به دستگاه سخت افزای

امکان نظرسنجی از پرسنل

سبد خرید