منوی اصلی

نسخه 00.01.29 - تاریخ ارائه فروردین 1400

  • امکان بایگانی اسناد حسابداری
  • امکان شناور سازی اسناد فروش و خرید
  • امکان گزارش گیری در سطح معین روزانه و ماهانه در مرور حسابها
  • امان تعریف انواع تسویه فروش
  • ايمپورت اطلاعات کالا در ليست قيمت با اکسل
  • گزارش ریزعملکرد کارتهای هدیه
  • امکان محدود کردن نقش کاربران در ویرایش اطلاعات
  • امکان ثبت مشتری معرف برای گروه مشتریان