منوی اصلی

نسخه 00.03.31 - تاریخ ارائه خرداد 1400

  • فعال سازی نقطه سفارش بر حسب انبار خاص
  • امکان کسر تخفیف مبلغی در ردیفهای فاکتور خرید
  • امکان تنظیم پورسانت روی کالا
  • تنظیم مشاهده پورسانتها در گزارش فروش
  • امکان تارگت گذاری فروش کالا در هر فروشگاه
  • فعال سازی روند واگذاری و وصول چک ها
  • امکان مشاهده انبار مقصد خروج انبار
  • امکان تنظیم پروژه در اسناد حسابداری
  • بهبود سرعت نرم افزار