منوی اصلی

نسخه 99.12.29 - تاریخ ارائه اسفند 1399

  • امکان طراحی پرینتهای مختلف کارتهای هدیه
  • امکان تخفیف گذاری برای سطوح مختلف قیمت
  • امکان پیوست گذاری در قسمت های مختلف سیستم
  • گزارش مرور بانکها
  • گزارش مرور تامین کنندگان
  • امکان مشاهده مستقیم کاردکس کالا در فاکتور خرید و حواله بین انباری و …
  • بهبود روند ثبت اطلاعات پیوست ها
  • امکان ارسال درخواست تعریف کالا در شعب
  • امکان تفکیک اتومات کسر و اضافه صندوق در اسناد حسابداری
  • امکان ثبت معرف مشتری جهت محاسبه اتومات پورسانت فاکتور فروش