منوی اصلی

نسخه 00.02.31 - تاریخ ارائه اردیبهشت 1400

 • امکان محدود سازی کارتهای هدیه باشگاه مشتریان به درصدی از خرید
 • امکان ثبت کمیسیون کلی برای همه معرفین باشگاه
 • امکان محدود سازی کالاها در شعب مختلف بر حسب برند
 • بهبود فرم انتخاب کالا در لیست قیمت
 • تخفیف گذاری در سطح گروه مشتریان
 • امکان مشاهده لیست رسید انبار
 • امکان مشاهده لیست حواله انبار
 • امکان تعریف فصل کالا
 • امکان تعریف جنسیت کالا
 • امکان ثبت فاکتور فروش امنیتی
 • امکان مشاهده موجودی خطی انبارها
 • امکان مشاهده درخواست انبار ها به صورت خطی
 • امکان تنظیم انواع نقطه سفارش در خرید و تامین