منوی اصلی

تاریخچه آخرین بروزسانی امکانات فرمول

 • نسخه 00.07.31 - تاریخ ارائه مهر 1400

  • ایجاد طرح تخفیف اتومات تسویه
  • ایجاد طرح ایجاد اتومات کوپن های تخفیف مختلف
  • ایجاد امکان شمارش قسمتی از کالاها
  • ایجاد امکان ارسال پیامک کارتهای هدیه و کوپنهای تخفیف
  • امکان ایجاد شعب نمایندگی
  • امکان نگهداری موجودی نمایندگی
  •  

 • نسخه 00.03.31 - تاریخ ارائه خرداد 1400

  • فعال سازی نقطه سفارش بر حسب انبار خاص
  • امکان کسر تخفیف مبلغی در ردیفهای فاکتور خرید
  • امکان تنظیم پورسانت روی کالا
  • تنظیم مشاهده پورسانتها در گزارش فروش
  • امکان تارگت گذاری فروش کالا در هر فروشگاه
  • فعال سازی روند واگذاری و وصول چک ها
  • امکان مشاهده انبار مقصد خروج انبار
  • امکان تنظیم پروژه در اسناد حسابداری
  • بهبود سرعت نرم افزار

 • نسخه 00.02.31 - تاریخ ارائه اردیبهشت 1400

  • امکان محدود سازی کارتهای هدیه باشگاه مشتریان به درصدی از خرید
  • امکان ثبت کمیسیون کلی برای همه معرفین باشگاه
  • امکان محدود سازی کالاها در شعب مختلف بر حسب برند
  • بهبود فرم انتخاب کالا در لیست قیمت
  • تخفیف گذاری در سطح گروه مشتریان
  • امکان مشاهده لیست رسید انبار
  • امکان مشاهده لیست حواله انبار
  • امکان تعریف فصل کالا
  • امکان تعریف جنسیت کالا
  • امکان ثبت فاکتور فروش امنیتی
  • امکان مشاهده موجودی خطی انبارها
  • امکان مشاهده درخواست انبار ها به صورت خطی
  • امکان تنظیم انواع نقطه سفارش در خرید و تامین

 • نسخه 00.01.29 - تاریخ ارائه فروردین 1400

  • امکان بایگانی اسناد حسابداری
  • امکان شناور سازی اسناد فروش و خرید
  • امکان گزارش گیری در سطح معین روزانه و ماهانه در مرور حسابها
  • امان تعریف انواع تسویه فروش
  • ايمپورت اطلاعات کالا در ليست قيمت با اکسل
  • گزارش ریزعملکرد کارتهای هدیه
  • امکان محدود کردن نقش کاربران در ویرایش اطلاعات
  • امکان ثبت مشتری معرف برای گروه مشتریان

 • نسخه 99.12.29 - تاریخ ارائه اسفند 1399

  • امکان طراحی پرینتهای مختلف کارتهای هدیه
  • امکان تخفیف گذاری برای سطوح مختلف قیمت
  • امکان پیوست گذاری در قسمت های مختلف سیستم
  • گزارش مرور بانکها
  • گزارش مرور تامین کنندگان
  • امکان مشاهده مستقیم کاردکس کالا در فاکتور خرید و حواله بین انباری و …
  • بهبود روند ثبت اطلاعات پیوست ها
  • امکان ارسال درخواست تعریف کالا در شعب
  • امکان تفکیک اتومات کسر و اضافه صندوق در اسناد حسابداری
  • امکان ثبت معرف مشتری جهت محاسبه اتومات پورسانت فاکتور فروش