منوی اصلی
[rev_slider_vc alias=”slider003″ ovic_vc_custom_id=”ovic_vc_custom_625a6f2f86e38″]

محص ولات و خد ما ت گر وه نر م ا فز اری رهی افت س ستم

اصلی یک قدم مانده

فروش آنلاین

اصلی یک قدم مانده

مدیریت ت رنج

اصلی یک قدم مانده

نرم اف زار

اصلی یک قدم مانده

اپلیک یشن اختص اصی

اصلی یک قدم مانده

ح ض ور و غی ب آنل این

اصلی یک قدم مانده

سامانه نظر سن جی

راهک اره ای نرم اف زار ی

همیشه برای رفع نیازهای خود یک نرم افزار فروشگاهی را انتخاب نمایید که بتواند همگام با نیازهای شما که در مسیر رشد کسب و کار خود به آنها نیاز دارید رشد کرده و در یک بستر امن و متناسب با کسب و کار شما راهکارهای بومی شده حس ابد اری را ارایه نماید…

 

نرم افزار

مد یریت مال ی و حف ظ مشت ریان فروش گاه ها به همراه فرو ش آنلاین

فروشگاه

اتصال شع ب از ص فر تا ص د به یکدیگر و مدی ریت یک پارچ ه م الی آنها

عمد ه

مدیری ت آنلاین

مش اغل خان گی

کمک به فر وش و مشت ری مداری

اصلی یک قدم مانده
اصلی یک قدم مانده

راهکاره ای م وبایل ی

با استفاده از این اپلیکیشن ها، مزیت هایی به کسب و کار شما اضافه می شود که با آنها می توانید بر روی آینده کسب و کار خود سرمایه گذاری کرده تا ارزش کسب و کارتان در طول زمان حفظ گردد و همچنین با افزایش دسترسی مشتریان به محصولات و خدمات شما این فرصت را پیدا خواهید کرد که بتوانید با رقبا و مراکز تجاری بزرگ سطح شهر رقابت کنید.

اصلی یک قدم مانده
اصلی یک قدم مانده

چند مزیت در یک نگاه

اصلی یک قدم مانده
نرم افزار

باید بتواند علاوه برداشتن امکانات کامل انبارداری، صندوق فروش و… سایر نیازهای شما را رفع نماید به نحوی که ما برای شما طراحی نموده ایم می تواند علاوه بر این قابلیت ها ب سامانه فروش آنلاین، نظرسنجی آنلاین،  نیز متصل گردد.

اصلی یک قدم مانده
باش گاه

در بازار رقابتی امروز تنها کسب و کارهایی شانس بقا دارند که ابتدا نیازها و سلایق مشتریان خود را بشناسند و برای پاسخگویی به آنها برنامه مشخصی داشته باشند. از این رو شما با داشتن  قدرتمند و پویا می توانید براساس بررسی رفتار مشتریان و حجم خریدی که دارند آنها را سطح بندی کرده و تاثیرگذار باشید

اصلی یک قدم مانده
عمده

سامانه ما می تواند امکان ثبت سفارش آنلاین را به نمایندگان فروش بدهد و علاوه بر اینها با داشتن سیستم ایده یابی عوامل فروش شما می توانند ایده ها و بازخوردهایی که از بازار دریافت می کنند را در قالب یک ایده با سایر اعضای تیم برای رسیدن به راه حل به اشتراک بگذارند.

برخی از مشتریان ما

مشاوره رایگان

شما می توانید همین حالا برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید و یا با ثبت اطلاعات خود به کارشناسان ما اجازه دهید تا قابلیت ها و امکانات محصولات ما را در قالب یک مشاوره رایگان به شما ارایه دهند…